Individuell behandling

KBT-SAMTALSTERAPI.SE

Trygga terapisamtal där du är!

Vi erbjuder terapi via Skype - FaceTime - WhatsApp

På tider som passar dig! Kontakta oss för mer information.KBT terapi stockholm kbt-samtalsterapi kbt-behandling parterapi ätstörningar gå ner i vikt med KBT psykoterapi psykoterapeut drogterapi alkoholterapi alkoholproblem alkoholberoende drogberoende drogmissbruk alkoholmissbruk beroende missbruk sorg sorgbearbetning terapeut kbt city södermalm gamla stan kungsholmen norrmalm östermalm vasastan KBT ywonne edwards ove lennberg kbt hantverkargatan rådhuset fridhemsplan kognitiv beteende terapi psykolog bra psykolog stockholm bra psykoterapeut stockholm

EN BEHANDLING SOM LEDER TILL NYA INSIKTER

Först gör vi en analys

Behandlingen inleds med 1-3 bedömningssamtal, under vilka vi kartlägger och gör en analys av ditt problem. Tillsammans formulerar vi hur det ser ut idag och vilka förändringar du vill uppnå.

Vi tar vara på de erfarenheter du har av vilka beteenden som har fungerat bra hittills - och vilka som har fungerat sämre.

Vi lägger upp en plan för hur du ska nå dina mål och hitta ett bättre sätt att leva ditt liv och må bra i vardagen.

 

Dina mål är viktiga

Vilka mål har du med att gå i terapi?

Tillsammans formulerar vi dina mål och delmål samt säkerställer att dessa är överens med dina värderingar och större livsmål.

Vi säkerställer också att dina mål är rimliga, relevanta och uppnåeliga.

 

Din vardag är en del av behandlingen

Behandlingen kan vara olika lång, beroende på problemets art, men KBT kännetecknas av förhållandevis korta behandlingstider.

Ett snitt på behandlingslängd ligger på 10-20 samtal. Men det är lika vanligt med både fler och färre.

I början ses vi ofta - helst en gång per vecka - och mot slutet blir det längre och längre mellan samtalen. Mellan de två sista samtalen kan det ofta gå 3 månader.

 

Huvudpunkten i behandlingen ligger på de hemuppgifter du och din terapeut kommer överens om. Eftersom förändringen måste göras i din vardag, är hemuppgifterna det viktigaste sättet för dig att öva in nya tankemönster och beteenden i din vanliga miljö.

 

 

 

KBT-samtalsterapi.se - 0704-834873 - info@KBT-samtalsterapi.se

 

©All Rights Reserved 2013-2018