Parterapi

KBT-SAMTALSTERAPI.SE

Trygga terapisamtal där du är!

Vi erbjuder terapi via Skype - FaceTime - WhatsApp

På tider som passar dig! Kontakta oss för mer information.KBT terapi stockholm kbt-samtalsterapi kbt-behandling parterapi ätstörningar gå ner i vikt med KBT psykoterapi psykoterapeut drogterapi alkoholterapi alkoholproblem alkoholberoende drogberoende drogmissbruk alkoholmissbruk beroende missbruk sorg sorgbearbetning terapeut kbt city södermalm gamla stan kungsholmen norrmalm östermalm vasastan KBT ywonne edwards ove lennberg kbt hantverkargatan rådhuset fridhemsplan kognitiv beteende terapi psykolog bra psykolog stockholm bra psykoterapeut stockholm

PARTERAPI

Samlevnadsproblem innebär ofta att man hamnat i ett negativt beteendemönster i sin relation. Istället för att kunna lösa problem tillsammans, leder även mindre frågor som städning, tvätt och större - som ekonomi, samliv och värderingar - till stora och smärtsamma diskussioner, som parterna inte känner leder någon vart.

 

Ingen känner sig längre förstådd, uppskattad eller respekterad av den andra. Det kan gå långt mellan stunderna då man upplever närhet, värme och glädje tillsammans och gemensamma aktiviteter blir allt mer sällsynta.

 

Med tiden växer känslan av att inte längre kunna nå varandra eller förändra relationen. Båda kan uppleva att de försökt att förändra och förbättra samspelet och vara mer kärleksfull mot den andra, men att han/hon inte verkat vara intresserad.

En eller båda kan känna sig sårad och ledsen. Irritation och missnöje blir känslor som lätt väcks och det är svårt att minnas den kärlek och uppskattning som fanns i början av relationen.

 

När avståndet i en relation känns långt, både fysiskt och psykiskt, kan intimitet - som att prata, hålla varandra i handen eller att ha sex - bli komplicerat och olustigt. Olikheter i sexlust och lust till närhet och ömhet, kan också upplevas vara en viktig orsak till relationsproblemen. Även svartsjuka, otrohet, chattande m m kan vara så stora problem i relationen att man kan behöva hjälp av en parterapeut.

 

Parterapi

Vid gemensamma problem -t ex svårigheter i det sexuella samlivet eller ständiga konflikter - har man ofta stor nytta av att gemensamt träffa terapeuten.

Efter 1-3 gemensamma samtal, får parterna möa terapeuten enskilt 1-3 samtal och därefter åter samlas för några gemensamma samtal.

Precis som i individuell terapi, får paret hemuppgifter att arbeta med var och en för sig och tillsammans.

 

I parterapi ser vi på vad som förde er samman och vad som attraherade under den första perioden av förälskelsen. Vi medvetandegör de - ofta outtalade - förväntningar som var och en hade med sig in i relationen. Det är inte ovanligt att det är först vid en relationskris eller skilsmässa som de här förväntningarna blir medvetandegjorda.

 

Ni får var och en identifiera huvudsakliga problem i relationen, och presentera fem till sex områden ni vill ändra hos er själva, hos varandra och/eller i relationen i sig. Vi sätter mål och delmål.

 

Vi tittar också på er kommunikation runt t ex ekonomi, hushållssysslor, barnuppfostran, fysisk närhet, tid tillsammans och tid var för sig. Detta återspeglar bägge parters förväntningar på relationen.

 

 

 

KBT-samtalsterapi.se - 0704-834873 - info@KBT-samtalsterapi.se

 

©All Rights Reserved 2013-2018