Problemområden

KBT-SAMTALSTERAPI.SE

Trygga terapisamtal där du är!

Vi erbjuder terapi via Skype - FaceTime - WhatsApp

På tider som passar dig! Kontakta oss för mer information.KBT terapi stockholm kbt-samtalsterapi kbt-behandling parterapi ätstörningar gå ner i vikt med KBT psykoterapi psykoterapeut drogterapi alkoholterapi alkoholproblem alkoholberoende drogberoende drogmissbruk alkoholmissbruk beroende missbruk sorg sorgbearbetning terapeut kbt city södermalm gamla stan kungsholmen norrmalm östermalm vasastan KBT ywonne edwards ove lennberg kbt hantverkargatan rådhuset fridhemsplan kognitiv beteende terapi psykolog bra psykolog stockholm bra psykoterapeut stockholm

DET ÄR HELT NORMALT ATT MÅ DÅLIGT IBLAND

Det är inte alltid så lätt att veta exakt varför man mår dåligt - men med samtalsterapi är det oftast lätt att hitta en väg till att må bra!

 

KBT är förkortningen för kognitiv beteendeterapi. Det är en metod för att medvetandegöra och bearbeta hur du tänker om dig själv, om omgivningen, och om tillvaron i stort. Och på vilket sätt du gör det, och därmed hur du påverkar dina tankar och känslor. Med det som teoretisk grund, bistår vi med stabilt stöd för att effektivt hantera olika slags problem. Såväl på individuellt plan, som i par- och grupprelationer.

 

Samtalsterapi med KBT som grund kan hjälpa dig att ändra hur du tänker, kognitivt, och vad du gör, beteende. Dessa förändringar kan hjälpa dig att må bättre. Till skillnad från flera andra slags samtalsterapier, är KBT i hög utsträckning lösningsfokuserad. Huvudsakligen sätts fokus på din situation "här och nu" och framåt.

 

Vi arbetar under sekretess och samtalsterapin bedrivs enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659).

 

 

INTERAKTIV TERAPI

 

TRYGGA SAMTAL DÄR DU ÄR,

PÅ TIDER SOM PASSAR DIG!

via

Skype - FaceTime - WhatsApp

 

 

KBT-samtalsterapi.se - 0704-834873 - info@KBT-samtalsterapi.se

 

©All Rights Reserved 2013-2018