- nedstämdhet och depression

KBT-SAMTALSTERAPI.SE

Trygga terapisamtal där du är!

Vi erbjuder terapi via Skype - FaceTime - WhatsApp

På tider som passar dig! Kontakta oss för mer information.KBT terapi stockholm kbt-samtalsterapi kbt-behandling parterapi ätstörningar gå ner i vikt med KBT psykoterapi psykoterapeut drogterapi alkoholterapi alkoholproblem alkoholberoende drogberoende drogmissbruk alkoholmissbruk beroende missbruk sorg sorgbearbetning terapeut kbt city södermalm gamla stan kungsholmen norrmalm östermalm vasastan KBT ywonne edwards ove lennberg kbt hantverkargatan rådhuset fridhemsplan kognitiv beteende terapi psykolog bra psykolog stockholm bra psykoterapeut stockholm

NEDSTÄMDHET OCH DEPRESSION

Vid en depression är sinnesstämningen påtagligt sänkt.

Intresset för vardagliga aktiviteter minskar och man känner sig ofta trött, ledsen och orkeslös.

Aktiviteter och sociala kontakter man tidigare tyckte om, ger inte längre någon glädje.

Detta gör att man drar sig undan, vilket lätt skapar en negativ spiral som det kan vara svårt att bryta på egen hand.

 

Tillvaron kan kännas meningslös, framtiden hopplös. Skuldkänslor och självmordstankar kan förekomma. Det är vanligt att sova väldigt mycket eller inte alls. Koncentrationen och aptiten kan påverkas negativt.

 

En fjärdedel av alla kvinnor och en femtedel av alla män drabbas någon gång i livet av nedstämdhet, som är så djup att det kallas depression. Ofta föregås detta av en kris av något slag - t ex skilsmässa, förlust av anhörig, arbetslöshet eller sjukdom.

 

Kognitiv beteendeterapi ger den deprimerade nya effektiva verktyg för att hantera motgångar och besvikelser i livet och därmed minska också risken för återfall. Det finns idag starkt stöd för att kognitiv beteendeterapi är en effektiv behandling vid lindriga och måttliga depressioner.

 

KBT-samtalsterapi.se - 0704-834873 - info@KBT-samtalsterapi.se

 

©All Rights Reserved 2013-2018