- självkänsla

KBT-SAMTALSTERAPI.SE

Trygga terapisamtal där du är!

Vi erbjuder terapi via Skype - FaceTime - WhatsApp

På tider som passar dig! Kontakta oss för mer information.KBT terapi stockholm kbt-samtalsterapi kbt-behandling parterapi ätstörningar gå ner i vikt med KBT psykoterapi psykoterapeut drogterapi alkoholterapi alkoholproblem alkoholberoende drogberoende drogmissbruk alkoholmissbruk beroende missbruk sorg sorgbearbetning terapeut kbt city södermalm gamla stan kungsholmen norrmalm östermalm vasastan KBT ywonne edwards ove lennberg kbt hantverkargatan rådhuset fridhemsplan kognitiv beteende terapi psykolog bra psykolog stockholm bra psykoterapeut stockholm

SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVFÖRTROENDE

Vad är vad? Vi brukar definiera det så här:

 

Självförtroendet är din tro på din förmåga att klara av att göra olika saker och hantera olika situationer.

 

Självkänslan är dina känslor för dig själv!

 

Vad tycker du om dig själv - egentligen? Vad säger den där lilla rösten inne i ditt huvud till dig?

 

En stabil självkänsla yttrar sig genom att du känner att du förtjänar att må bra och att nå framgångar. Att du är uppfylld av en känsla av att vara kompetent att hantera tillvarons utmaningar på ett bra sätt. En stabil självkänsla leder till en inre trygghet, som gör att du litar på dig själv och att kritik från omgivningen inte påverkar din inre stabilitet.

 

Grunden för en stabil självkänsla byggs upp redan under barndomen. Det sker genom att föräldrarna bl a erbjuder en villkorslös kärlek, och en trygg anknytning till barnet. För barnet är det viktigt att bli sedd för den individ den är, och att barnet får känslomässigt stöd och stabilitet.

 

Självkänsla är dock något av en färskvara. I ett destruktivt förhållande kan det gradvis brytas ner genom att ens frihet begränsas, eller att man blir utsatt för psykiska eller fysiska övergrepp. Även på arbetsplatser kan ens självkänsla brytas ner. Känslor av utanförskap, meningslöshet, stress eller hopplöshet kan vara utlösande orsaker.

 

Med hjälp av KBT stärker du din självkänsla, oavsett på vilken nivå den befinner sig idag. De metoder vi använder hjälper dig att hitta nya sätt att se på dig själv och din omgivning. Du stärker din självbild, vågar mer och river gamla hinder. Din relation till dig själv och andra förbättras och det blir helt enkelt lite roligare att leva.

 

 

KBT-samtalsterapi.se - 0704-834873 - info@KBT-samtalsterapi.se

 

©All Rights Reserved 2013-2018