- stress och utbrändhet

KBT-SAMTALSTERAPI.SE

Trygga terapisamtal där du är!

Vi erbjuder terapi via Skype - FaceTime - WhatsApp

På tider som passar dig! Kontakta oss för mer information.KBT terapi stockholm kbt-samtalsterapi kbt-behandling parterapi ätstörningar gå ner i vikt med KBT psykoterapi psykoterapeut drogterapi alkoholterapi alkoholproblem alkoholberoende drogberoende drogmissbruk alkoholmissbruk beroende missbruk sorg sorgbearbetning terapeut kbt city södermalm gamla stan kungsholmen norrmalm östermalm vasastan KBT ywonne edwards ove lennberg kbt hantverkargatan rådhuset fridhemsplan kognitiv beteende terapi psykolog bra psykolog stockholm bra psykoterapeut stockholm

STRESS OCH UTBRÄNDHET

 

Vad som upplevs stressande är individuellt och stress kan hänga samman med både positiva och negativa känslor. Att livet förändras och vi hamnar i nya situationer är många gånger något bra. Nya erfarenheter kan berika oss och leda till ökad säkerhet och livskvalitet. Men alltför mycket stress kan också resultera i en rad negativa konsekvenser.

 

De flesta av oss har under kortare perioder drabbats av stress utan att bli sjuka. men om vi lever under stark stress en längre period utan möjlighet till att återta kontrollen, få vila och återhämtning, så ökar vi risken för att drabbas av mer ihållande besvär.

 

Stress är den fysiologiska och mentala reaktion som vi upplever i en utmanande eller ansträngande situation. Exempel på livshändelser som får oss att känna ökad stress kan vara bortgång av närstående, att få barn, förändringar på arbetet och våra relationer.

 

Vi kan känna nedstämdhet och uppleva sömnsvårigheter. Ihållande trötthet, ibland ångest och framförallt koncentrationsproblem och minnesstörningar är vanligt.

Även immunförsvaret påverkas och du kan dra på dig både förkylningar och bli mer infektionskänslig.

Ditt humör påverkas, vilket kan innebära svårigheter med dina relationer i vardagen.

 

Långsiktiga konsekvenser av stress är bl a högt blodtryck, huvudvärk, värk i axlar/nacke, hjärt- och kärlsjukdomar samt psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att du tar dig tid att varva ner för att kunna återhämta dig.

 

Vi kan erbjuda effektiv stresshantering genom flera olika tekniker, och anpassas efter var och ens individuella förutsättningar och behov.

KBT-samtalsterapi.se - 0704-834873 - info@KBT-samtalsterapi.se

 

©All Rights Reserved 2013-2018