- tvångssyndrom

KBT-SAMTALSTERAPI.SE

Trygga terapisamtal där du är!

Vi erbjuder terapi via Skype - FaceTime - WhatsApp

På tider som passar dig! Kontakta oss för mer information.KBT terapi stockholm kbt-samtalsterapi kbt-behandling parterapi ätstörningar gå ner i vikt med KBT psykoterapi psykoterapeut drogterapi alkoholterapi alkoholproblem alkoholberoende drogberoende drogmissbruk alkoholmissbruk beroende missbruk sorg sorgbearbetning terapeut kbt city södermalm gamla stan kungsholmen norrmalm östermalm vasastan KBT ywonne edwards ove lennberg kbt hantverkargatan rådhuset fridhemsplan kognitiv beteende terapi psykolog bra psykolog stockholm bra psykoterapeut stockholm

TVÅNGSSYNDROM

 

Tvångssyndrom är det när du lider av tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Tvångstankar är återkommande, ofrivilliga tankar som är svåra eller omöjliga att slå bort. Tvångshandlingarna lindrar, åtminstone tillfälligt, den ångest som tvångstankarna orsakar.

 

Om du har tvångssyndrom inser du nog att dina tankar är orimliga och att dina tvångshandlingar är onödiga. Men du känner ändå att du måste utföra dem. Vanliga tvångstankar är ”tänk om”, till exempel ”tänk om jag har glömt spisen på” eller ”tänk om det börjar brinna”. Andra tvångstankar kan handla om ett behov av kontroll eller att det ska kännas ”precis rätt” när man utför vardagliga rutinhandlingar.

 

Tvångstankarna väcker kraftig ångest som dämpas av upprepade, ritualiserade tvångshandlingar. Det kan till exempel vara att tvätta händerna väldigt ofta och noggrant, eller att kontrollera alla lås i hemmet. Insikten att tankarna och handlingarna är orimliga leder till starka skamkänslor, vilket gör att man kan försöka dölja sin sjukdom för familj och vänner.

 

Kom tillrätta med tvångssyndrom genom Jag&Co KBT-samtalsterapi

 

Med kognitiv beteendeterapi kan man komma tillrätta med tvångssyndrom, genom att i en lagom takt steg för steg vänja sig av med dem. Ett viktigt inslag i Jag&Co KBT-samtalsterapi behandling mot tvångssyndrom är exponering med responsprevention. Det går ut på att du gradvis först exponerar dig för ”slarv” eller ”smitta”, och sedan självmant avhåller dig från att återskapa ”ordningen” genom kontroll eller tvättning. Samtalsterapi baserad på KBT sker genom lätthanterliga övningar, så att du känner att oroskänslorna går att hantera utan att behöva att neutralisera dem.

 

Genom samtalsterapi med KBT ges ett stabilt stöd i att i lagom takt vänja dig av vid tvångssyndrom. Allt efter som besvären avtar, upplevs tillvaron mer normal. Det kan gå på några få gånger och leder till ett lugnare och behagligare liv.

 

KBT-samtalsterapi.se - 0704-834873 - info@KBT-samtalsterapi.se

 

©All Rights Reserved 2013-2018