- ätstörningar

KBT-SAMTALSTERAPI.SE

Trygga terapisamtal där du är!

Vi erbjuder terapi via Skype - FaceTime - WhatsApp

På tider som passar dig! Kontakta oss för mer information.KBT terapi stockholm kbt-samtalsterapi kbt-behandling parterapi ätstörningar gå ner i vikt med KBT psykoterapi psykoterapeut drogterapi alkoholterapi alkoholproblem alkoholberoende drogberoende drogmissbruk alkoholmissbruk beroende missbruk sorg sorgbearbetning terapeut kbt city södermalm gamla stan kungsholmen norrmalm östermalm vasastan KBT ywonne edwards ove lennberg kbt hantverkargatan rådhuset fridhemsplan kognitiv beteende terapi psykolog bra psykolog stockholm bra psykoterapeut stockholm

ÄTSTÖRNINGAR

Det finns flera sätt att ha en ätstörning på. Forskning och vetenskapliga studier visar att ätstörningar sällan handlar om brist på kunskap om hur och vad man kan äta för att må bra och vara normalviktig. Allra oftast handlar problemet om känslor - att äta eller inte äta blir ett sätt att kontrollera och döva känslor som ångest, depression och meningslöshet, men även vid överdriven upprymdhet och maniska tillstånd.

 

BULIMIA NERVOSA

En person med bulimia nervosa har frekventa hetsätningar. Det betyder att hon eller han konsumerar riktigt stora mängder mat. Personen skall också uppleva en känsla av kontrollförlust vid hetsätningstillfället. En person med bulimia (även kallat bulimi) använder sig regelbundet av någon extrem metod att kontrollera sin vikt eller figur. Dessa metoder kan vara självframkallade kräkningar, missbruk av laxermedel, överdriven motion och intensiv bantning eller fasta. Personen är också extremt upptagen med - och orolig över - sin kroppsform. Hela personens tillvaro domineras av denna upptagenhet och oro.

 

HETSÄTNING

Personer med hetsätning har upprepade hetsätningar med känsla av kontrollförlust, men använder sig inte av några extrema metoder för att kontrollera sin vikt såsom personer med bulimi gör. Klinisk erfarenhet och forskning visar att hetsätningsstörning har en bredare spridning än bulimi.

Det är en vanlig missuppfattning att alla med hetsätningsstörning är överviktiga.

 

ANOREXIA NERVOSA

Många känner till anorexia nervosa (även kallat anorexia eller anorexi) bland annat för att störningens fysiska effekter är så uppenbara. Även som störningen skiljer sig från bulimi och hetsätning på flera viktiga punkter, är den nära besläktad med bulimi.

En person med anorexi är signifikant underviktig och detta som ett resultat av hans eller hennes egna ansträngningar. Dessutom är personen mycket upptagen och orolig över sin kroppsform och/eller vikt. Istället för att vara orolig för sin undervikt, ska personen emellertid vara livrädd att gå upp i vikt och bli tjock. En störd uppfattning om den egna kroppens form och storlek gör att en person med anorexi betraktar sig själv som tjock, trots sin låga vikt.

 

Oavsett hur du gör, så är KBT en framgångsrik väg att bli fri från ätstörningar.

 

 

KBT-samtalsterapi.se - 0704-834873 - info@KBT-samtalsterapi.se

 

©All Rights Reserved 2013-2018